“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ ส่วน  “สวนสุนันทา”  ยังยืนตำแหน่งแชมป์ราชภัฏยาวนาน 20 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้าน ม.รังสิต ยังที่ 1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: July 2024  ………………………………………………………………………………………… Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนกรกฎาคม 2024  แล้ว ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ………………………………………………………………………………………. จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย  อันดับรวมมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จุฬาฯยังยืนที่ 1

        เนื่องจากการจัดประกวดปลากัด ทั้ง 3ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากเซียนปลากัดทั่วประเทศและมีประชาชนสนใจเข้าร่วมชมจำนวนมาก ปีนี้ทาง คุณจิรวุฒิ ดุษฎีพรรณ์ และ คณะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในชื่อ BETTA SOCIETY COMPETITION 2024 ณ ห้างสรรพสินค้า แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์บางกะปิ และที่พิเศษกว่าทุกครั้ง สถาบันปลากัด UBF จากประเทศ สิงค์โปร์ ได้ขอเข้าร่วมในการประกวดปลากัดสวยงามกับทางประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าปลากัดของไทยเราเป็นที่นิยมไปยังต่างประเทศ สำหรับกติกาการตัดสินครั้งนี้ผู้จัดการประกวดยังคงใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสิน เป็นหลักสากลเหมือนกับที่ใช้ในการจัดประกวดในระดับนานาชาติ แต่บางส่วนอาจมีการแก้ไขให้เหมาะสม สำหรับใช้ ประกวดในประเทศไทย โดยการประกวดแยกประเภทปลากัดออกเป็น 31 ประเภท ปลากัดประเภทหางสั้น ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นทุนการศึกษาที่นำดอกเบี้ยมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นขอรับทุนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษากับมหาวิทยาลัย มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน 1.1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1.2 มีสัญชาติไทย 1.3 ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน 1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา 1.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท 1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย (2) เงื่อนไขการให้ทุน 2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าบำรุง การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาเท่านั้น 2.2 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีแรกแล้ว อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไปจน จบการศึกษาถ้าหากนักศึกษายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) (แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นแบบคำขอรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาไทยและต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้ง 16 คณะ และสถาบันการศึกษาในเครือ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้ถวาย เครื่องไทยธรรม

            ในยุคที่การนำเสนอคอนเทนต์บนสื่อโซเชียลเป็นเรื่องที่สำคัญ และคนทำคอนเทนต์เองก็ต้องครีเอทให้มีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย วันนี้จะพาไปพูดคุยกับรุ่นพี่สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และยังเป็น 1 ใน 100 คนที่ผ่านการเข้าร่วม iCreator Camp 2024 จากผู้สมัครกว่า 700 คน บิว-นราวิชณ์ ศรีทอง เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นในการเรียนทางด้านนี้ว่า ชอบการทำคอนเทนต์ประกอบกับยุคนี้เป็นยุคทองของครีเอเตอร์ และรู้สึกว่าสาขานี้ตอบโจทย์ Passion ในการทำคอนเทนต์ของเรา จึงอยากฝึกและพัฒนาทักษะด้านการทำสื่อ ซึ่งเราได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น โปรเจกต์ที่ได้ทำส่วนใหญ่ในรายวิชาเราได้ฝึกทั้งกระบวนการคิด และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เรียกว่า ได้ทั้งลองทำ ได้ทั้งการคิด ได้คอนเทนต์ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การทำโปรดักชัน การพรีเซนต์งาน ความรู้เพิ่มเติมด้านมาร์เก็ตติ้งอีกด้วย เรียกว่า เรียนจบแล้วมีความพร้อมที่สู่โลกวิชาชีพจริงได้ ไม่ว่าจะไปอยู่ในบริษัท หรือเปิดบริษัทของตัวเองก็ได้ “สำหรับประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วม 100 คน iCreator Camp

  การประชุมสุดยอดมาเลเซีย-จีน ปี 2567 (Malaysia-China Summit (MCS) 2024) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ จะเป็นเวทีที่นำเสนอโอกาสครั้งสำคัญให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยได้ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ไม่ใช่แค่เพียงกับมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนด้วย ดาโต๊ะ ดร. ตัน ยู ชอง (Dato’ Dr. Tan Yew Chong) กรรมาธิการจัดงาน MCS 2024 กล่าวว่า อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทยจะได้รับประโยชน์จากการพบปะพูดคุยกับผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 500 ราย และผู้แทนการค้า 10,000 รายจากมาเลเซีย จีน และอาเซียน ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ “ทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาสในการเข้าร่วมการจับคู่ทางธุรกิจ

สวนสุนันทาร่วมทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสา ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 18 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสา ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น4 และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Onsite และ Online พร้อมกัน 38 ราชภัฏ

  มาฝึกภาษาอังกฤษให้คล่อง พร้อมกับฝึกทักษะการใช้ชีวิตกับค่ายภาษาอังกฤษ English Adventure & Leadership October Camp 2024 โรงเรียนนานาชาติ St. Stephen’s เขาใหญ่ เตรียมจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Adventure & Leadership October Camp 2024 ระหว่างวันที่ 6 – 19 ตุลาคม 2567 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณครูชาวต่างชาติและบุคลากรที่พร้อมดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ English Adventure & Leadership October Camp 2024   โปรแกรมค่ายพักแรม

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เปิดสถิติ ในมิติสถาบันกับจำนวนผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีและคิดเป็นร้อยละจากผู้เข้าสอบของสถาบัน ในการสอบ #ครูผู้ช่วย2567 #สพฐ #ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าสอบ4,069 ผ่าน1,276  = 31.36% 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าสอบ3,356 ผ่าน1,244 = 37.07% 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสอบ4,208 ผ่าน1,227 =  29.16% 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าสอบ5,191 ผ่าน1,200 =  23.12% 5.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าสอบ6,399 ผ่าน1,187 =  18.55% 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าสอบ3,480 ผ่าน1,173 =  33.71% 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าสอบ3,864 ผ่าน1,162

                เมื่อวันที่ 17 ก.ค.67 ผศ.ดร.วันวร จะนู ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส Student Support & Services มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ เปี่ยมศิริ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ นางสาวดาราณี โพธิน อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหลักสี่ ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเต้นแอโรบิค “Fit & Fun (Progress)” ณ ลานข้างศูนย์กีฬา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ท่ามกลางนักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง