ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมนักศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน จัดกิจกรรม การแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 บูธ 14 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเปิดประสบการณ์การสร้างธุรกิจเพื่อต่อยอดในอนาคต ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน (ลานกิจกรรม ชั้น 2)     #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  นักวิจัย จุฬาฯ ใช้หญ้าอาหารสัตว์ เลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อนำไขมันที่ได้มาเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ตั้งเป้าขยายการผลิตทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียม ลดผลกระทบทางสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม   ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารและเครื่องดื่มหลายประเภท อาทิ ขนมปัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ในอนาคต ยีสต์จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนพลังงานที่มาจากฟอสซิล ปัจจุบัน นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีขยายขนาดการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานจากยีสต์ ซึ่งเป็นการต่อยอดผลสำเร็จจากการวิจัยพบยีสต์สายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตไขมันเพื่อนำมาผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยในกระบวนการผลิตน้ำมันจากยีสต์นั้น ยังได้ใช้ของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรมาเป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ นับเป็นการลดปัญหาจากเผาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งภาคการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย   ที่มางานวิจัยผลิตน้ำมันจากยีสต์ น้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงสำคัญในโลกปัจจุบัน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอากาศยาน รายงานจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2562) ระบุว่าประเทศไทยมีปริมาณการนำเข้าเชื้อเพลิงในกลุ่มน้ำมันอากาศยานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยนำเข้าเชื้อเพลิงในกลุ่มน้ำมันอากาศยาน 84.9 ล้านลิตร

  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49 “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  โดยงานนี้รางวัลสำหรับความสามารถของเด็กหนูน้อยจ้าวเวหา ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้เหรียญทอง และได้รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านอากาศยานไร้คนขับ UAV “ภูมิใจที่สุดของที่สุดจริง ๆ ครับ เมื่อนวัตกรรมของเด็ก ๆ หนูน้อยจ้าวเวหา ของไทยเรา มาไกลระดับโลกแล้ว โดยเราจะรักษาระดับ และพัฒนาต่อไปไม่หยุด เพื่อที่จะเห็นเด็กไทยไปนอกโลก ในอนาคตต่อไปครับ เหรียญทองอันทรงคุณค่า และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมและนวัตกรรมยอดเยี่ยม จากกรุงเจนีวาครั้งนี้ ผมจะนำไปเป็นแนวทางให้เด็กไทย ที่ยังไม่เคยมาได้มาร่วมได้เห็นถึงความสำเร็จและความตั้งใจของทีมงาน เพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้า ตลอดจนยกระดับการศึกษาที่ดีของประเทศไทยเราต่อไปครับ การมาครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’67 รอบ 3  Admission เริ่ม 6-12 พฤษภาคม 2567 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th จำนวนรับสมัคร 2,202 ที่นั่ง เกณฑ์การรับสมัครadmissionสวนสุนันทา สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายรับเข้าศึกษา 02-160-1380 https://www.facebook.com/ssru.acad?mibextid=LQQJ4d

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

  นายพินิจ เกษร ผู้จัดการทีมกีฬากอล์ฟเยาวชนและกีฬากอล์ฟอาวุโส จังหวัดสมุทรสาคร เผยถึงการส่งทีมนักกีฬาเยาวชนกอล์ฟ จ.สมุทรสาคร และ นักกีฬาอาวุโส จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ” ตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระหว่าง 21-31 มี.ค.2567 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่าง 19-26 เม.ย.2567 ที่จังหวัดราชบุรี ทางจังหวัดสมุทรสาคร เราถือว่าเป้าหมายระดับเยาวชน สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นเวลา 2 ปีแล้วและปีนี้ได้เป็นอันดับรองชนะเลิศประเภททีมชายในนาม ภาค 1 ประเภททีมชาย ได้แก่  ธีทัต

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ประกาศมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเรียน ค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) แก่ชาวไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ URL ด้านล่างนี้ ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) URL : https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/undergraduate.html สำหรับประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology (KOSEN) Students) และ ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ URL : https://www.bic.moe.go.th/…/2021-08-19-21-31-57/3013-2568 ปิดรับสมัครวันที่ 24

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ประชาสัมพันธ์ โครงการทุน NUS-MoPH Scholarship ปีที่ 2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ฟรีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอดหลักสูตร โครงการทุน NUS-MoPH ฟรีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอดหลักสูตร -ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรจนจบ -ค่าใช้จ่ายรายเดือนตามเงื่อนไข -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ -ค่าวีซ่านักศึกษา และประกันอุบัติเหตุ คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา (ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับราชการ) ประจำองค์กรหรือสถาบันดังนี้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข

การปลดล็อกพืชกระท่อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรตัวนี้มาแต่โบราณ อ.เภสัชฯ จุฬาฯ  เผยปัจจุบันมีการวิจัยใช้สารในใบกระท่อมทำยาแก้ปวด ลดการอักเสบ และอาจใช้ในการถอนยาเสพติดร้ายแรงอื่น ๆ แทนยาเคมี “ใบกระท่อม” พืชสมุนไพรท้องถิ่นกลับมาเป็นที่รู้จักในสังคมไทยอีกครั้ง หลังจากถูกควบคุมและขึ้นบัญชีเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 มานานกว่าครึ่งศตวรรษ เวลานี้ ตามริมถนน บนฟุทบาท ตลาดสด เราจะเห็นรถเร่ แผงลอย วางจำหน่ายใบกระท่อมเขียวสดกันอย่างเปิดเผย พ่อค้าแม่ขายบางรายก็ทำน้ำต้มใบกระท่อมแบบพร้อมดื่ม บ้างก็ขายกล้าพืชกระท่อมเพื่อให้ผู้สนใจนำไปปลูกที่บ้านหรือในแปลงเกษตร ใบกระท่อมได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ใช้ใบสดเป็นของเคี้ยวชูกำลัง บางคนก็ใช้ใบกระท่อมโดยอ้างสรรพคุณทางยาเพื่อลดน้ำตาลในเลือด แต่หลายคนก็ยังกังขา“ใช้กระท่อมแล้วจะติดไหม มีอาการอย่างไร” “หากมีสรรพคุณทางยา มีประโยชน์อย่างไร แล้วจะใช้อย่างไร มีโทษไหม” ในบทความนี้ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ธงชัย สุขเศวต อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทำวิจัยเรื่อง “กระท่อม” จะมาไขข้อสงสัยดังกล่าว “กระท่อมเป็นยาที่คนในสมัยโบราณใช้กันมานานมาก เรียกได้ว่าเป็นยาสามัญที่มีอยู่แทบทุกบ้านเลยก็ว่าได้ ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนบ้าน ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าสังคมในงานสำคัญ