ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ  ได้ลุกขึ้นอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ว่า มุมมองอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือด้านการศึกษาที่พวกเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องๆ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงระบบการศึกษาของเราตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถม จนถึงระดับมัธยมศึกษา แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเข้าถึงระบบการศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถม ก็เป็นไปได้ แต่การเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมกลับเป็นไปได้ยากมากๆ ที่จะได้รับการคัดเลือกในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   สำหรับน้องๆ กลุ่มนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านการเงิน โดย ณ วันนี้ น้องๆ กลุ่มนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ที่ผ่านมาพวกเราได้ไปทำการศึกษาและพูดคุยกับน้องๆ หลายคนในกลุ่มนี้ เรื่องสำคัญที่น้องๆ

                     วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดรับสมัครรอบรับตรง (สัมภาษณ์) โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2567 และประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม 2567                    ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ https://admissiononline.rsu.ac.th/regisBach…/RegisBachelor หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 หรือไลน์แอด @bmerangsit  โทร. 08-9224-8168 #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  ตัวแทนสภาเด็กฯ เข้าพบขอคำปรึกษา สส.รวมไทยสร้างชาติ “เอกนัฏ-จุติ-ดวงฤทธิ์” ยินดีสนับสนุนให้งานของเด็กและเยาวชนให้บรรลุเป้าหมาย ประธานสภาเด็กฯ ดีใจได้รับข้อเสนอให้เลือกตัวแทนเข้ามาทำงานเป็นกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการในสภาฯ ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กว่า 20 คนได้เข้าพบสส.รวมไทยสร้างชาติ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรค นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.บัญชีรายชื่อ และ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค เพื่อร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนสภาเด็กฯ ที่มาขอให้พรรคช่วยสนับสนุนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ นายเอกนัฏ กล่าวว่า การที่สภาเด็กฯเข้าพบผู้แทนของพรรครวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี อย่ากลัวฝ่ายการเมือง เพราะฝ่ายการเมืองไม่ได้น่ากลัว กฎหมายสภาเด็กฯ ก็ออกจากฝ่ายการเมือง ตนเชื่อว่า

  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation และ Fukuyama City University จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงทักษะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยหัวข้อสำหรับสุนทรพจน์ในปีนี้เป็นเรื่องราวของการตระหนักถึงความปลอดภัยของการจราจร และการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องออดิทอเรียม 11-101 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Fukuyama Transporting Fukuyama City University และองค์กรเครือข่าย เพื่อต้องการส่งเสริม สนับสนุน

ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech รอบ 2  มอบทุนการศึกษาสําหรับปริญญาโทและเปิดรับทุกคน!!!! Programs ๐ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง : Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE Program 0 หลักสูตรวิศวกรรม ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : Artificial Intelligence and Internet of Things: AloT Program ๐ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและ ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน : Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE

  ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Kyoto Tachibana ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือน และลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมการทำวิจัย และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต           ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกันในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยให้กับทั้งสองประเทศ           “ความร่วมมือจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ

  โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วในสุนัข (Mitral Valve Regurgitation) หรือโรคลิ้นหัวใจไมตรัลเสื่อมในสุนัข (Degenerative Mitral Valve Disease) เป็นโรคหัวใจในสุนัขที่พบได้มากที่สุดราว 70 – 80 % ส่วนใหญ่พบในสุนัขที่มีอายุมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขพันธุ์ขนาดเล็กและกลาง ซึ่งการรักษาโดยการใช้ยาเป็นการรักษาหลัก   ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการรักษาลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วโดยการซ่อมลิ้นหัวใจด้วยตัวหนีบลิ้นหัวใจ mitral clamp ผ่านการผ่าตัด โดยอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อีก 6 ท่านจากโรงพยาบาลสัตว์มอนสเตอร์แคร์ โรงพยาบาลสัตว์โมทิเว็ท และโรงพยาบาลสัตว์บางกอกฮาร์ท ซึ่งประสบความสำเร็จในการผ่าตัดสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วด้วยวิธีดังกล่าวเป็นเคสแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม

  คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครรอบรับตรง รอบสุดท้าย โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 เมษายน 2567 สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน วันที่ 22 เมษายน 2567 ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 หรือ เพจคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการสอนฟิตติ้งคอนแทคเลนส์   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 49 ปี  สร้างขวัญกำลังใจ น.ศ.-บุคลากร ในทุกช่วงวัย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรมสำคัญขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 49 ปีนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งมั่นศรัทธา และการมีส่วนร่วมจากบุคลากร

                   ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ก่อตั้งหลักสูตรการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ นำนักศึกษาไปดูงานที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยแวะทำบุญสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ และ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่งตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวิทยากร “ลุงทะเล” คุณนรินทร์ บุญร่วม ให้การบรรยาย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา