Exclusive

เตรียมพร้อมเรียนต่อมหาวิทยาลัย

จัดอันดับสถาบันการศึกษา

สร้างเสริมสุขภาพ/เรียนดี/กีฬาเด่น

ข่าวล่าประชาสัมพันธ์

หลังการประกาศผลการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโอเมตริกส์จากประเทศสเปน ของเดือนมกราคม 2563 Webometrics Ranking January 2020 ปรากฏว่า  “สวนสุนันทา” ขึ้นแท่นครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อีกครั้ง […]

UTCC School of Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดการเปิดรับสมัครทุนการศึกษา วันนี้ – […]

ทุนรัฐบาลไต้หวัน MOE ประจำปี 2563 มอบให้นักเรียนไทยไปเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  โควต้าสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 18 […]

มหาวิทยาลัย Strathclyde ในเมืองกลาสโกว์ของสกอตแลนด์ ภูมิใจเสนอทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2020/21 ในหลายสาขาจำนวนมากสำหรับนักศึกษาดีเด่นจากทั่วทุกมุมโลก ทุนครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพตลอดหลักสูตร เปิดรับใบสมัครถึง 31 […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น […]

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษา ในชั้นปีที่ ๓ เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี […]

Breaking News