Exclusive

เตรียมพร้อมเรียนต่อมหาวิทยาลัย

จัดอันดับสถาบันการศึกษา

สร้างเสริมสุขภาพ/เรียนดี/กีฬาเด่น

ข่าวล่าประชาสัมพันธ์

รวมพลังอาสาสมัครกีฬา พัทลุง สู้ภัย โควิด-19           เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท […]

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวได้มอบทุนการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของท่านถงเจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยให้แก่นักศึกษาสัญชาติไทย ระดับปริญญาโทและเอกในปีนี้เป็นครั้งที่ 3  ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนให้กับนักศึกษาไทยไปศึกษายังไต้หวันในระดับชั้นปริญญาโท และเอก โดยเฉพาะเพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและไต้หวันในอนาคต สำหรับในปีนี้ […]

โอกาสสำหรับผู้สมัครเรียนจากนอกสหภาพยุโรป(non-EEA) ในการมาศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อ Radboud University เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2020 หลายสาขา จำนวน […]

ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93 “เบียร์” นายวิศวะ พันธ์สมุทร นักศึกษา เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2562 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ […]

85 ทุนของรัฐบาลโรมาเนียเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่โรมาเนีย พร้อมเรียนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นทุนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่กำหนด เดทไลน์สมัคร 16 มีนาคม […]

อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ณ Chihlee University […]

ผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตบเท้าเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio) ในวันที่ […]