ทำจริง เห็นจริง ลงมือจริง กับค่ายเรียนรู้ฯ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ทำจริง เห็นจริง ลงมือจริง กับค่ายเรียนรู้ฯ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาเครือข่ายภาคกลาง “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 11 สถาบัน จำนวน 79 คน ได้จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลไม้ดัด และฟาร์มตัวอย่าง ในพระราชดำริบ้านหนองลาด จังหวัดสิงห์บุรี

สมาร์ทฟาร์มเมอร์แตะขอบฟ้า บุคคลตัวอย่างลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

และศูนย์เรียนรู้นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี รังสรรค์กล้วยไม้หนึ่งล้านดอก “นกยูงรำแพน” ใหญ่ที่สุดในโลก เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Mon Aug 12 , 2019
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดและตกแต่งดอกไม้ “นกยูงรำแพน” […]

Breaking News