ทุนช่วยปีแรกป.ตรี-โทที่UK

Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2019-2020 เป็นทุนปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขา โดยแต่ละปีจะมีจำนวน 20 ทุน ช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าเรียนปีแรก 4 พันปอนด์ เปิดรับใบสมัครถึง 13 กรกฎาคม และ 30 พฤศจิกายน 2019

Anglia Ruskin University International Excellence Scholarships in UK, 2019 เป็นทุน Undergraduate และ Postgraduate taught program โดยในระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับก่อนระดับนี้ที่ ABB grades หรือเหนือกว่า A-level (หรือเทียบเท่า) ส่วนปริญญาโท ต้องมีผลการศึกษา 2.1 ขึ้นไป ส่วนเรื่องภาษาอังกฤษทางมหาวิทยาลัยจะใช้ระบบทดสอบภาษา English Language Proficiency Test (ELPT) ในการช่วยให้ผู้สมัครมีความพร้อมในการเรียนที่นี่

การพิจารณารับเข้าศึกษายังจะดูที่เป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต ประสบการณ์การทำงาน และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเขียนหนังสือแสดงเจตจำนงในการขอทุน

ผู้สนใจดำเนินการสมัครขอทุน โดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์ไปที่ international-at-anglia.ac.uk

 

Application form

Scholarship Link

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

แห่งแรกในราชภัฏ!!สวนสุนันทาจับมือกูเกิ้ล เนรมิตพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เป็น Digital Museum

Tue Nov 5 , 2019
อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) […]

Breaking News