ทุนปรับพื้นฐานและป.ตรีที่AIU

เชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปริญญาตรี (Foundation Studies) และระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Al-Bukhary International University (AIU) สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2020/2021 ซึ่งทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าเล่าเรียน
2. ค่าที่พัก
3. เงินสนับสนุนการศึกษามูลค่า 450 ริงกิตต่อเดือน

โดยผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางและการขอรับการตรวจลงตรา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.aiu.edu.my หรือ http://apply.aiu.edu.my

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ Click..

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"สวนสุนันทา" มอบ 220 ทุน บรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาจาก COVID-19

Tue Jun 30 , 2020
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน […]

Breaking News