ทุนป.ตรีถึงเอกที่Edith Cowan

Edith Cowan University มหาวิทยาลัยในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย แจ้งข่าวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุน Edith Cowan University Destination Australia Scholarships for International Students,2020 จำนวน 22 ทุน มูลค่าทุนละ $45,000

Edith Cowan University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธของรัฐออสเตรเลียตะวันตก สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1991โดยมหาวิทยาลัยได้ชื่อนี้มาจากชื่อของสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาของออสเตรเลีย และก็เป็นชื่อของผู้หญิงคนแรกเช่นกันที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศนี้ วัตถุประสงค์ของการให้ทุนนี้คือการให้โอกาสผู้แสวงหาแรงบันดาลใจที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นในการมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องการใช้ชีวิตและอื่น ๆ รวมถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยระดับโลก แม้ว่าจะตั้งอยู่นอกเมืองใหญ่ ๆ ของออสเตรเลียก็ตาม

โดยผู้ขอทุนต้องสมัครเรียนแบบเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เปิดรับผู้สมัครจากนานาชาติที่สมัครเรียนใหม่ที่ ECU South West Campus ประจำ Semester 1, 2020

-เป็นหผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ECU ที่กำหนด ได้แก่ Bachelor of Arts (South West), Bachelor of Arts Honours, Bachelor of Education (Primary), Bachelor of Science (Conservation Biology and Environmental Management), Bachelor of Science (Nursing), Bachelor of Science (Nursing Studies), Bachelor of Social Work, Master of Social Science, Master of Teaching (Primary), Master of Teaching (Secondary) and Doctoral of Philosophy

-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดEnglish competency

ในการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย ผู้สมัครต้องเข้าไปadmission ในโปรแกรมที่ตนเองเลือก(entry requirements)หลังจากนั้นต้องไปส่งใบสมัครผ่านทาง ECU Online application Portal.(หลักฐานประกอบ copies of academic transcripts and certificates with their applications)

เดทไลน์ในการสมัคร April 1, 2020

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทากันโควิด-19เข้มข้น ระดมเทคโนโลยีทันสมัยรับมือ ยันนักศึกษา-บุคลากรต้องปลอดภัยเต็มที่

Thu Mar 19 , 2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค […]

Breaking News