ทุนป.ตรีที่Brigham Young,U.S.

Brigham Young University มหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนตั้งอยู่ใน Provo รัฐ Utah แจ้งให้ทุนแก่นักเรียนสหรัฐและต่างชาติที่เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาหน้าใหม่ในระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย เป็นทุนเต็มจำนวนหลายปี หรือปีเดียว เปิดรับใบสมัครถึง 16 ธันวาคม 2019

Brigham Young University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนตั้งอยู่ใน Provo รัฐ Utah และเป็นเจ้าของโบสถ์แห่งพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มหาวิทยาลัยนี้ดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบการศึกษาของศาสนจักรและจัดอยู่ในหมู่ “มหาวิทยาลัยดุษฎีบัณฑิต: กิจกรรมการวิจัยระดับสูง”ด้วย ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังให้ทุน Brigham Young University undergraduate financial aid for International Students in USA, 2019 เป็นทุนหลายแบบ ทั้งเต็มจำนวนค่าเรียนหลายปี

ทุนเต็มจำนวนหนึ่งปี และมูลค่าครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน โดยจำนวนทุนที่ให้นั้นจะถูกกำหนดบนพื้นฐานของการจัดหาเงินทุนที่มีอยู่ และคุณสมบัติของผู้สมัครที่พิจารณาคัดเลือกออกมาเป็นกลุ่มระดับต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีสถานะเป็น US และ International students

-ต้องสมัครเรียน(ออนไลน์)กับทางมหาวิทยาลัยที่ Admissions Office ภายในกำหนด

-ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องแสดงหลักฐานทางภาษา

การพิจารณาของมหาวิทยาลัยจะดูจาก 3 หัวข้อหลัก ดังนี้..,

-Academic

-Need-based

-Private

 

Application Form

Scholarship Link

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร รวมพลัง ส่งคัดกีฬามหาลัย "เดอะซันเกมส์"

Sun Nov 3 , 2019
ศิลปากร รวมพลัง ส่งคัดกีฬามหาลัย “เดอะซันเกมส์”             เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62 ที่ผ่านมา ณ […]

Breaking News