ทุนป.ตรีที่BU,ออสเตรเลีย

Bond University ประกาศให้ทุน International Undergraduate Excellence Scholarships สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ ยกเว้นสาขาด้านแพทย์

Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ในย่านRobina, Gold Coast, Queensland, Australia มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอยู่ในท็อป 20 ของโลก โดยTimes Higher Education Rankings of the Best Small Universities in the World

ทุนที่เปิดกว้างในการเรียนสาขาต่าง  ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ยกเว้นสาขาต่อไปนี้ ที่ทุนจะไม่ครอบคลุม ได้แก่ Master of Psychology, Study Abroad and Exchange Programs, Bachelor of Medical Studies and Doctor of Physiotherapy

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยบอนด์เพื่อเรียนปริญญาตรีแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับสามารถสมัครผ่านทางBond University Online Application Form.  และเมื่อได้รับการตอบรับแล้วจึงสมัครขอทุน ทาง Undergraduate Excellence Scholarship Application Form

-ปัจจุบันอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย

-มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น

-กรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในวันปิดรับสมัคร

-ไม่เคยศึกษาที่ Bond University มาก่อน

-ผู้สมัครที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่นี่คะแนน TOEFL จะได้รับการพิจารณาบ่อยที่สุด อย่างไรก็ตามผลสอบวัดความสามารถหน่วยงานอื่น ๆ ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น IELTS, ACT หรือ SAT

เดทไลน์ในการสมัคร 16 October, 2020 for students commencing in January 2021 semester.

 

Scholarship Link

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

โปรดเกล้า “ฤๅเดช” นายกสภาฯ “สวนสุนันทา” ลั่นกลอง “จัดการเรียนการสอน on line เต็มรูปแบบ”

Wed Jul 15 , 2020
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณา ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม […]

Breaking News