ทุนป.ตรีไม่จำกัดสาขาที่SMU

SMU Dato Kho Hui Meng International Scholarship in Singapore, 2020 ทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)สำหรับผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศจากนานาชาติที่ Singapore Management University ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ทุนสามารถต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร 4 ปี พร้อมออฟชั่นทำงานในบริษัทที่นี่ 3 ปี

          Singapore Management University เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่สนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมชั้นนำทั่วโลก สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้มีสัญชาตินานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีที่SMU ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอน

-มีผลการศึกษาที่ผ่านมายอดเยี่ยม มีความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านสังคมรวมถึงเคยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการบริการชุมชน และกีฬา

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจขอทุน ต้องสมัครเข้าเรียนที่ undergraduate degree coursework ซึ่งในเรื่องคุณสมบัติต่าง ๆ สามารถดูได้ทาง entry requirements ส่วนหลักฐานในการประกอบใบสมัคร ประกอบไปด้วย letters of recommendation and a personal statement ตลอดจนหลักฐานความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ

โดยหลังจากคุณสมบัติผ่านและได้รับการรับเข้าศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร ภายใน 19 มีนาคม 2020

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ คณะนักร้องประสานเสียงสวนสุนันทาร่วมขับร้อง

Fri Nov 22 , 2019
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.34 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย […]

Breaking News