ทุนป.ตรี-เอกที่USTCประเทศจีน

USTC ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในการมาเรียนสาขาที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ รวมไปถึงฟรีหอพักนักศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 31 มีนาคม 2020

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ สำหรับ University of Science and Technology of China ซึ่งตั้งอยู่ที่ Hefei, Anhui, China เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่กำกับดูแลโดยตรงโดย Chinese Academy of Sciences และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ C9 League ที่ตั้งขึ้นโดย 9 มหาวิทยาลัยระดับท็อปในประเทศจีน

ทุนปริญญาตรี โท เอก ที่รับสมัครครั้งนี้ เป็นทุนไม่จำกัดสาขาที่ให้ผู้สมัครต่างชาติโดยเฉพาะ โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ คือ

-Free tuition;

– Accommodation: free university dormitory or accommodation subsidy. The university will provide a monthly accommodation subsidy: bachelor’s students: CNY 500 per month, master’s students: CNY 700 per month, and doctoral students: CNY 1000 per month.

-Monthly living allowance: Bachelor’s degree students: RMB 2,500 Yuan, Master’s degree students: RMB 3,000 Yuan, Doctoral degree students: RMB 3,500 Yuan;

-Comprehensive Medical Insurance

         คุณสมบัติของผู้สมัคร

USTC fellowship A

-ไม่มีสัญชาติจีน

-ไม่เคยรับทุนรัฐบาลจีน;

-ผู้สมัครเรียนปริญญาตรีจะต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนน HSK5 และมีอายุต่ำกว่า 30 ปี

-ผู้สมัครเรียนปริญญาโทต้องจบปริญญาตรี (เทียบเท่าปริญญาตรีในประเทศจีน) และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

  • ผู้สมัครเรียนปริญญาเอกต้องได้รับปริญญาโท (เทียบเท่าปริญญาโทในประเทศจีน) และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

USTC fellowship B

-เป็นพลเมืองที่ไม่ใช่สัญชาติจีน

-เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยพัธมิตรของ USTC

    

สำหรับโปรแกรมระดับบัณฑิตศึกษา USTC มีทั้งโปรแกรมสอนด้วยภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครออนไลน์ ภายในเดทไลน์ 31 มีนาคม 2020

How to Apply: The online application includes filling in the application form and uploading supporting documentation.

-Create your online application ID with a valid email account and input a password of your own. You will receive a confirmation email. The reference number should be indicated at inquiries concerning your application AT ALL TIMES.

-Log on your application ID and fill in all the information and upload the required documents. The online application can be accessed and edited as many times as you like before the deadline for application. Your information will be automatically saved once you click “NEXT” when you finish each step.

-Submit your application form by clicking “Confirm and Submit” upon completion. Note that once your application pass “file review”, your information can not be changed.

-You can click “Status” in the Quick Links to check your application status.

Cooperation of USTC by post mail or in-person (application materials submitted by email will not be accepted). Application materials for spring semester arriving after September 1, will not be accepted; Application materials for fall semester arriving after May 30, will not be accepted.

Required application materials include:

Application form for USTC Scholarship

Acceptance Letter from USTC Professor (Not for undergraduate students)

-Two Recommendation letters provided by professors of applicant’s last school

-Photocopy of passport (ordinary passport)

-Notarized photocopy of highest degree certificate and academic transcript

Photocopy of Foreigner Physical Examination Form (download in the attachment)

-Proof of knowledge of English and/or Chinese

-Study plan

 

Application Form

Scholarship Link

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อธิการบดีชี้ทางรอดสู้วิกฤติมหาวิทยาลัยไทย ปลุก"สวนสุนันทา" ผนึกกำลังสร้างคุณภาพทุกมิติ

Wed Jan 22 , 2020
สวนสุนันทาผนึกกำลังเดินหน้าพลิกวิกฤติอุดมศึกษาครั้งใหญ่ อธิการบดีย้ำ “เริ่มที่ตัวเราเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ” วันที่ 22 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล […]