ทุนป.ตรี-โท-เอกที่อาเซอร์ไบจาน

กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน ให้แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization for Islamic Cooperation – OIC) และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment Movement – NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

โดยจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตรวจลงตรา ให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ada.edu.az หรือติดต่อ Ms. Nigar Asgarova ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ n_asgarova@mfa.gov.az โทรศัพท์ (+994 12) 5969296
ผู้สมัครจะต้องยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาผ่านกระทรวงการต่างประเทศโดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือรัสเซียและผ่านการรับรองเอกสารมายังกองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ was.sa-ngiamsin@mfa.mail.go.th ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563

อนึ่ง มหาวิทยาลัย ADA ของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2020-2021 โดยผู้สนใจจะต้องยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทาเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

Fri Jan 10 , 2020
วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา […]

Breaking News