ทุนป.โทที่HKBU,ฮ่องกง

มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ HKBU School of Business กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท ในหลายสาขาที่มหาวิทยาลัย

ทุน HKBU Fully Funded International Postgraduate Scholarship (IPS) Scheme in Hong Kong, 2020

เป็นทุนที่มุ่งช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาจากนานาชาติ ในการเรียนระดับ postgraduate degree ผู้ได้ทุนจะได้รับผลประโยชน์ ที่ประกอบไปด้วยการยกเว้นค่าเรียนเต็มจำนวน บวกกับค่าครองชีพ HK$100,000 (approx. US$ 12,800)

สาขาที่ให้ประกอบไปด้วย Master of Accountancy, MSc in Applied Accounting and Finance, MSc in Applied Economics, MSc in Business Management, MSc in Corporate Governance and Compliance

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

-ผู้สมัครนานาชาติที่มีสัญชาตินอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง

-จบปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

-แสดงให้เห็นความโดดเด่นทางวิชาการ และเป็นผู้นำในอนาคตที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผลดีต่อชุมชนธุรกิจและกว้างไกลระดับโลก

-ความกระตือรือร้นที่จะช่วยงานมหาวิทยาลัยระหว่างศึกษาในการพัฒนาโครงการศึกษาระหว่างประเทศและโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีหลักฐานคะแนน IELTS หรือ TOEFL

ผู้สนใจสมัคร online  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมถึงพฤษภาคม

 

Scholarship Link

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"สวนสุนันทา" งดเรียน 13 – 16 มี.ค. ให้นักศึกษาอยู่บ้าน - เรียนออนไลน์ พร้อมทำความสะอาดใหญ่สู้ภัย COVID-19

Fri Mar 13 , 2020
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงของเชื้อ COVID-19 มร.สส.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัย […]

Breaking News