ทุนป.โทFine Artsที่นิวซีแลนด์

Victoria University of Wellington กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุน Master of Fine Arts มูลค่า NZ$5,000–$15,000 สำหรับผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัครได้ภายใน 1 ธันวาคม 2020

Victoria University of Wellington มหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1897 โดยAct of Parliament ของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยบ่มเพาะให้บัณฑิตมีความสามารถสูง มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างความแตกต่างในสถานการณ์การแข่งขันด้านการทำงานที่เข้มข้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ Victoria University of Wellington  ยังได้รับการยอมรับหลายครั้งสำหรับการวิจัยและการสอนที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนี้ยังติดอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้สมัครจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

-เป็นผู้มีสมัครเรียนในระดับปริญญาโทในสาขา Fine Arts(Creative Practice)

การให้ทุนครั้งนี้ไม่มีการแยกใบสมัคร หากapply ในหลักสูตรตามเดทไลน์ที่กำหนดแล้ว ก็จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ  โดยหลักฐานประกอบในการลงทะเบียนเรียน ได้แก่ Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport

ส่วนเกณฑ์เรื่องความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-IELTS overall band of 6.5, no sub-score below 6, or

-90 on the internet-based test with a minimum of 20 in writing, or

-a minimum of two ratings of 5 and two ratings of 4 in the Victoria University of Wellington Certificate of Proficiency in English test, or

-Pearson Test of English, with a score of 58 (with a communicative score of not less than 50).

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทารับใบอนุญาตปลูกกัญชาเตรียมจัดตั้งศูนย์การผลิต สกัด แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์

Thu Jul 23 , 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผ่านการรับรอง ได้ใบอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.) พร้อมจัดตั้งศูนย์การผลิต สกัด แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ และร่วมกับเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป […]

Breaking News