ทุนฟุลไบรท์สำหรับครู/อาจารย์

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุน “2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ทุน สำหรับครู/อาจารย์ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564

โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 50 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. เป็นครู/อาจารย์ที่สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งก่อนไปและหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน
5. มีประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือในระดับที่สื่อสารร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกันเพื่อทำกิจกรรมทางการศึกษาได้
7. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org และยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://oas.irex.org/fulbrighttea

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฟุลไบรท์ ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณสายทิพย์ วอทอง ได้ที่หมายเลข 0 2285 0581-2 ต่อ 107 หรืออีเมล tusef@fulbrightthai.org

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นักศึกษามทร.ธัญบุรี ประยุกต์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมคืนสู่ชุมชน

Mon Mar 16 , 2020
นักศึกษารายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน มทร.ธัญบุรี แสดงผลงานคืนชุมชน ประยุกต์องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม ณ ชุมชนบ้านบึงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.บึงกาฬสาม จ.ปทุมธานี […]

Breaking News