ทุนวิจัยเต็มจำนวนที่ANU

Australian National University หรือ ANU เปิดรับผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปทำPhD. ประจำปี2020-2021 ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University หรือ ANU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 ตั้งอยู่ ณ กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเป็นหลัก และถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย (Group of Eight)

สำหรับ ANU University Research Scholarships for International Students in Australia, 2020

เป็นทุนที่ช่วยในหลาย ๆ ด้าน มูลค่าปีละ $28,092  เช่น ค่าเดินทางสำหรับนักศึกษาที่ย้ายมาตั้งหลักแหล่งยังแคนเบอร์ราเพื่อเริ่มโครงการวิจัย,ค่าทำวิทยานิพนธ์,เงินสงเคราะห์บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ),ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์การลาคลอด

คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร

-เป็นผู้สมัครทั้งจากในออสเตรเลีย และนานาชาติ

-สมัครเข้าศึกษาในระดับ PhD or Professional Doctorate by Research program

-จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1(บางบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับระดับ เกียรตินิยมอันดับ 2 หรือจบปริญญาโทด้านการวิจัย หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ โดยต้อง admission in the research program at the Australian National University ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ

          เดทไลน์เปิดรับสมัครถึง August 31, 2020 & October 31, 2020

Apply Now

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สสว.จับมือมรภ.สวนสุนันทา ติดปีก SMEs สู่ตลาดจีนเชื่อมโยงการค้าออนไลน์สู่สากล

Wed Jul 8 , 2020
สสว. เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ จัดสัมมนา Selling to China & China e-Landscape with […]

Breaking News