ทุนวิจัยPhDที่Hallym U.

ทุน International Graduate Research Assistantship ที่Department of Chemistry, Hallym University, South Korea เปิดโอกาสแก่ผู้สมัครจากนานาชาติ ในการมาทำวิจัยปริญญาเอกที่ Lab of Prof. Taisun Kim ประเทศเกาหลีใต้ ประจำภาคการศึกษา Fall Semester, 2020

Hallym University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1982 เปิดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่นี่ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร มหาวิทยาลัยยังเปิดให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้รับโอกาสในการฝึกงานควบคู่กันไปด้วยเพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคต

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนนี้

-ทุนที่มีมูลค่ามากกว่าค่าจ้างเฉลี่ยในเกาหลีใต้

-การประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน

-เบี้ยเลี้ยงพิเศษตามผลงานการวิจัย

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก ที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนในภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครต้องจบปริญญาโททางด้าน Chemistry / Pharmaceutical Sciences / Biotechnology/ Life Sciences

-มีภูมิหลังที่ดีหรือมีความสนใจในสาขาการวิจัย(ผู้สมัครระดับปริญญาเอกควรมีการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือควรมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมในแผนกวิจัยและพัฒนา)

-ความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการร่วมมือกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

-มีความรู้ที่ดีสำหรับการวิจัยอิสระที่มีแรงจูงใจสูง

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูดและเขียน(Test (Score), TOEFL (550), CBT (210), iBT (80), IELTS (5.5), TEPS (550)

ผู้สนใจต้องส่งใบสมัครไปที่ Prof. Nimse Satish Balasaheb at satish_nimse@hallym.ac.kr. โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้ Research records (A summary of the research work you have done till the date of application), Academic transcripts (High School, Bachelor, and Masters), and CV (including name, date of birth, nationality, gender, contact details, education, work experience, publications) Applicants must use the following text in the subject line of the e-mail. For PhD candidates: PhD-Graduate Research Assistantship-2020-Fall

เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 31 มีนาคม 2020

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ม.ศิลปากร ส่งมอบ จักรยานเพื่อน้อง

Sun Mar 15 , 2020
ม.ศิลปากร ส่งมอบ จักรยานเพื่อน้อง   เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563 ณ อาคารศูนย์กีฬา […]

Breaking News