ทุนสำหรับสตรีที่ออสเตรีย

เพื่อเป็นการระลึกถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างผลงานสำคัญ Vienna University of Technology ประเทศออสเตรียเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครสตรีจากนานาชาติ Helmut Veith Stipend for International Female Students in Austria, 2019 ในการเรียนระดับปริญญาโททางด้านComputer Science ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินปีละ EUR 6000 ในห้วงโปรแกรมการศึกษา 2 ปี รวมทั้งได้รับการยกเว้นค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2019

           Vienna University of Technology หรือ VTU Wien ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1815 ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าในประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะสาขาทางด้าน Computer Science ที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเพศสตรีในการศึกษาวิจัยไปสู่ความสำเร็จและสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีสถานะเป็นผู้สมัครสตรี

-มีคุณสมบัติสำหรับการเรียนโปรแกรมปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ที่ TU Wien

-ต้องมีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับ Logic in Computer science, formal methods and verification, the foundation of artificial intelligence, complexity theory, and computer security

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

Mon Nov 11 , 2019
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงานวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประกวดนางนพมาศ […]

Breaking News