เปิดให้ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท
ภาค 2/2562
…………………………………..

ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562
เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
2. ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร
3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี

ที่มาของข้อมูล/ภาพและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://admission.kmutt.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Charles Darwin ม.ดังออสเตรเลียให้ทุนส่วนลดเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท

Tue Aug 6 , 2019
โคงการนี้เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 50%ปีแรกและอีก 10%ในปีถัดไปจาก Charles Darwin University มหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลียมอบให้คนต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม เป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate […]

Breaking News