ทุนโท-เอกที่Shanghai Jiao Tong

โอกาสดีผู้ต้องการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศจีน เมื่อ Shanghai Jiao Tong Universityซึ่งตั้งอยู่ที่ Shanghai, Minhang กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนแก่ผู้สนใจต่างชาติในการสมัครเรียนปริญญาโทหรือเอก(ไม่จำกัดสาขา)มูลค่าทุน 28,900RMB/Year และ RMB 45,500/Year ตามลำดับ
ทุนนี้มีเดทไลน์ในการรับสมัครคาบเกี่ยวสองปี คือ December 15, 2019 และ March 31, 2020หรือในชื่ว่า Shanghai Jiao Tong University Graduate funding for International Students in Chinaโดยมหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1896 ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ทรงเกียรติแห่งหนึ่งในจีนและเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ดำเนินตามนโยบายสนับสนุนการศึกษานานาชาติของประเทศทุนที่ให้ปีนี้มีจำนวน 6 ทุน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติไม่มีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ
-ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรี
-ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท
-ไม่รับผู้จบการศึกษาสายอาชีพ
-ผู้ไม่ได้มาจากชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ IELTS (minimum score 6) หรือ TOEFL (minimum score 90)
ผู้สนใจต้องเข้าไปดำเนินการสมัครทางลิงก์ application ตามเวลาที่กำหนด และแนบหลักฐาน รวมทั้งดำเนินตามคำแนะนำต่อไปนี้ scan copy of notarized degree certificates, scan copy of notarized transcripts, scan copy of passport, personal statement and study plan, scan copy of Language certificate and score report. International students whose first language are English, or obtained the degree from an English program in an English speaking country are exempt and two recommendation letters from associate professors or scholars with higher academic titles. Then upload both the translated and original documents onto the application system.

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"สวนสุนันทา" รับ 5,174 ที่นั่ง จัด"SSRU Open House 2019"สมัครTCAS 63 รอบ 1ได้ทันที

Thu Nov 28 , 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดใหญ่อีกครั้งกับงาน “SSRU Open House 2019” เปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกิจกรรมพิเศษเฉพาะน้องๆที่เข้าร่วมงานอีกมากมาย […]

Breaking News