ทุน100%โท-เอกที่Shaanxi

Shaanxi Normal University International Student program in China,2020-21 กำลังเปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลกที่ไม่มีสัญชาติจีน เพื่อเรียนระดับปริญญาโทและเอก(PhD.สอนเป็นภาษาอังกฤษ 3 โปรแกรม) เป็นทุนมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียนบวกที่พักและประกันสุขภาพ 30 ทุน ส่วนทุน 50%รับไม่จำกัด

          Shaanxi Normal University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1944 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็น top-tier comprehensive teachers’ university ดำเนินการภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและอยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติของรัฐ หรือ“ 211” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 21 schools and departments, 2 basic courses teaching departments, 65 undergraduate majors, 159 master’s degree specializations, 69 doctoral specializations and 18 post-doctoral mobile research stations

มหาวิทยาลัยมีความได้เปรียบ หรือมีจุดแข็งในสาขาวิชาเหล่านี้ คือ Chinese Language and Literature, History and Cultural Studies, Business Administration, International Trade, Education and Psychology, Bio-engineering

ทุนที่ให้ปีนี้ หากเป็นระดับPhD มี 3 โปรแกรมที่สอนด้วยภาษาอังกฤษได้แก่ Computer Software and Technology, Curriculum and Teaching Theory and Chemistry, other programs are all Chinese-taught programs

สรุป ประเภททุน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองประเทศที่ไม่ใช่คนจีนและมีสุขภาพดี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุต่ำกว่า 40 ปี เมื่อสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท

-จบการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต่ำกว่า 45 ปี เมื่อสมัครหลักสูตรปริญญาเอก

-ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ภาษาแรกไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สามารถดำเนินการสมัครภายในเดทไลน์ 31 มีนาคม 2020

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนกุหลาบ เปิดคัดนักบาส รอบแรก 22 ก.พ.

Tue Feb 18 , 2020
สวนกุหลาบ เปิดคัดนักบาส รอบแรก 22 ก.พ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เปิดรับ ม.2 -ม.5 (เพิ่มชั้น […]

Breaking News