ทุน$9,000ป.ตรีที่แคนาดา

University of Alberta International Student Scholarship in Canada 2020 เป็นทุนเพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) โดยให้แก่ผู้สมัครระดับนานาชาติ ทุนมูลค่า $9,000 โดยเดทไลน์ในการสมัครมีหลายช่วงเวลา  

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่เมืองEdmonton มณฑลAlberta ประเทศแคนาดา สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1908 ช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนซึ่งเป็นทุนที่มุ่งสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้มีโอกาสมาศึกษาต่อในโปรแกรมปริญญาตรี ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ สมัครเรียนในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่ University of Alberta และถือ Student Visa Permit

-การคัดเลือกพิจารณาจากความสามารถทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้นำที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องนอกหลักสูตรและกิจกรรมชุมชน

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาundergraduate โดยใช้หลักฐานสนับสนุนต่าง ๆ คือ CV, statement of intent and writing samples, GRE GMAT or other test scores and reference letter should be submitted in a PDF file

เดทไลน์ในการสมัครมีหลากหลาย ได้แก่

-July 1 for September admission (annual)

-November 1 for January admission(annual)

-March 1 for May admission(annual)

-May 1 for July admission(annual)

 

 Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ตอกย้ำราชภัฏอันดับ1 "ผู้ปกครอง-น้องใหม่" สวนสุนันทา ตบเท้ารายงานตัวพรึ่บ

Fri Feb 14 , 2020
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริการการศึกษา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio เป็นวันที่สามวันสุดท้าย […]

Breaking News