ทุนRotary Yoneyamaที่ญี่ปุ่น

Rotary Yoneyama Scholarships ทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดทั้งในแง่ความหลากหลายของโปรแกรมเรียนและจำนวนทุนที่ให้ ล่าสุดกำลังเปิดรับใบสมัครจากผู้สมัครต่างชาติสำหรับปี 2020 ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษา มูลค่าเป็นเงินเดือน ๆ ละ 100,000-140,000 เยน

Rotary Memorial Yoneyama เป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ให้ทุนแก่ผู้เรียนจากต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานโรตารีทั่วประเทศ โดยทุนให้ผู้สมัครต่างแดนมีโอกาสมาศึกษาหรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษา ส่วนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้ในการเรียนมีเงื่อนไขในการรับสมัครหลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครวางเป้าหมายในการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยที่หน่วยงานโรตารีตั้งอยู่เขตใด อย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาเดินทางมายังญี่ปุ่นแล้ว ต้องพยายามสื่อสารภาษาญี่ปุ่นให้ได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างมิตรภาพกับชาวโรตารีญี่ปุ่น

Rotary Yoneyama Scholarships for International Students in Japan, 2020 เป็นโปรแกรมทุนที่ให้ทุกระดับ ได้แก่ undergraduate, master และPhD degree เพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยในญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของสาขาวิชาที่เลือก

ผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระดับ แบ่งเป็นดังนี้

-Undergraduates                     100,000 yen per month

-Master’s students                  140,000 yen per month

-Doctoral students                  140,000 yen per month
*Research students are not eligible.

ผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 400,000 yen จ่ายเฉพาะในปีแรกหลังจากเดินทางถึงและเข้าปฐมนิเทศที่ประเทศญีปุ่น
        สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น หรือมีที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศญี่ปุ่น

-มีวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น หรือ บัณฑิตวิทยาลัย

-มีเป้าหมายในการศึกษาที่ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจและเคารพเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี ตลอดจนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

-ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้ มีเงื่อนไขในการรับสมัครหลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครวางเป้าหมายในการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยที่หน่วยงานโรตารีตั้งอยู่เขตใด

เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 15 ธันวาคม 2019

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รุ่นพี่คึก!เตรียม"SSRU Open House 2019"รับน้องมาเยือน พร้อมอ้าแขนรับTCAS 63 รอบ1สมัครได้ทันที

Fri Nov 29 , 2019
  นักศึกษารุ่นพี่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมงานกันสุดคึกคัก พร้อมจัดใหญ่อีกครั้งกับงาน เปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกิจกรรมพิเศษเฉพาะน้องๆที่เข้าร่วมงานอีกมากมาย กิจกรรมเปิดบ้านและแนะแนวการศึกษา SSRU […]

Breaking News