ทุนWollongong Diplomat

University of Wollongong มหาวิทยาลัยวิจัยในออสเตรเลีย เปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติสมัครชิงทุน Wollongong Diplomat funding เป็นส่วนลดค่าเรียน 30%ในระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนในหลากหลายสาขา เดทไลน์ในการสมัคร 25 ตุลาคม 2019

University of Wollongong ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1975ในฐานะสถาบันอิสระ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐออสเตรเลีย และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน 20 มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศด้านการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่หลากหลายสำหรับผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ

-สมัครเรียนสาขาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี ยกเว้น Doctor of Medicine, Nursing, Nutrition and Dietetics, Exercise Science and Rehabilitation, Education, Social Work, and Psychology

-เป็นผู้ถือ Australia Diplomatic visa 955

-ผ่านการเรียนFoundation Studies programsและด้รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยตรงโดย UOW รับรอง

ผู้สนใจต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนundergraduate degree program กับมหาวิทยาลัยและหากมีคุณสมบัติผ่านก็จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ตรวจรับแท็บเล็ตเพื่อส่งมอบให้นักศึกษาสวนสุนันทาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

Mon Sep 16 , 2019
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาหรือแท็บเล็ต พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับอีก 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ […]

Breaking News