รัฐบาลบรูไนให้ทุนปี2020

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Brunei Darussalam government awards for Foreign Students, 2020) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเปิดรับใบสมัครถึง 14 กุมภาพันธ์ 2020

          ผู้ผ่านการพิจารณาจะมีโอกาสไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยสำคัญของบรูไน ได้แก่ Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Universiti Teknologi Brunei (UTB) และ, Politeknik Brunei (PB).

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

-จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับ 2 หรือเทียบเท่าที่รับรองโดย the national accreditation council of Brunei Darussalam

-มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี สำหรับผู้สมัครระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปี สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

-.At least a credit six in the English language at GCE ordinary level or a valid IELTS score of 6.0 or TOEFL minimum overall score 550 or its equivalent

-มาจากชาติต่าง ๆ ต่อไปนี้ Students of ASEAN (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam), OIC (Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Comoros, Ivory Coast, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, United Arab Emirates, Uzbekistan and Yemen), Commonwealth Member Countries ((Anguilla, Antigua and Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Cameroon, Cayman Islands, Dominica, Falkland Islands, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guyana, India, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaysia, Maldives, Mauritius, Montserrat, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Rwanda, St Helena, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and The Grenadines, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Virgin Islands (British) and Zambia)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

-Exemption from paying tuition fees including acceptance, examination, registration and orientation fees for the duration of the program

-an economy class air-ticket to Brunei Darussalam from the program recipient’s country of origin/ country of domicile prior to the commencement of the course and an economy class air-ticket from Brunei Darussalam to the program recipient’s country of origin/country of domicile upon completion of the course

-A monthly personal allowance of BND$500.00

-A monthly meals allowance of BND$150.00

-An annual book allowance of BND$600.00

-Accommodation at the residential college of the University/ Polytechnic

-Baggage allowance for shipment of the program recipient’s personal effects to his country of origin/country of domicile upon completion of the program, at a maximum amount of:

-BND$250.00 to a country within the ASEAN region

-BND$500.00 to a country outside the ASEAN region

-Comprehensive insurance cover for the whole duration of the Scholarship. The scholarship recipient is urged to obtain additional insurance prior to his travel to Brunei Darussalam and for the whole duration of the Scholarship at his own expense.

 

application form

Scholarship Link

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"เพชรสุนันทา"มาแล้ว! มอบ 27 ทุนระดับปริญญาตรี พร้อมหนุนเรียนจนจบดอกเตอร์

Mon Jan 6 , 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Breaking News