รัฐบาลโรมาเนียให้ทุนทุกระดับ

85 ทุนของรัฐบาลโรมาเนียเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่โรมาเนีย พร้อมเรียนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นทุนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่กำหนด เดทไลน์สมัคร 16 มีนาคม 2020

Romanian Government Scholarships for Foreign Students in Romania, 2020-2021 เป็นทุนที่มีเงินเดือนให้ตลอดโปรแกรมการศึกษา โดยสาขาที่ให้ทุนจะให้ความสำคัญกับสาขาต่าง ๆ ที่กำหนดโดย Ministry of Foreign Affairs (MFA) and the Ministry of National Education (MNE), คือ political and administrative sciences, education sciences, Romanian culture and civilization, journalism, technical studies, oil and gas, agricultural sciences, veterinary medicine, architecture, visual arts

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของโรมาเนีย ทางรัฐบาลจึงกำหนดให้ผู้ได้ทุนต้องเรียนโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาโรมาเนียนเท่านั้น โดยผู้ที่ยังไม่สามารถใช้ภาษานี้ได้ จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมด้วยการได้สิทธิเรียนคอร์สเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาก่อนในปีแรก ส่วนคนที่พูดภาษาโรมาเนียนได้ก็ต้องผ่านการทดสอบภาษาก่อนจึงจะเข้าศึกษาโปรแกรมในมหาวิทยาลัยได้
จำนวนทุนที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติปีนี้ มี 85 ทุน ครอบคลุมผลประโยชน์ที่จะได้รับต่าง ๆ คือ

-ได้รับการยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด

-มีที่พักในมหาวิทยาลัยให้
-มีเงินเดือนให้เป็นสกุลเงินโรมาเนียน เทียบเท่า เดือนละ 65 EURO ในระดับ under-graduate students,เดือนละ 75 EURO สำหรับระดับ post-graduate students(master degrees and specialization) และเดือนละ 85 EURO สำหรับ post graduate students (doctor’s degree)
ทุนไม่ได้ครอบคลุมเรื่องอาหาร ค่าเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับส่วนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้สมัครต่างชาติที่มาจากทุกรัฐของโลกยกเว้นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

-แสดงเอกสารการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง / ได้รับการยอมรับและมีผลการศึกษาที่ดีในแต่ละปี

-มีอายุในการสมัครเข้าศึกษาในแต่ละระดับปริญญาและปริญญาโทไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกไม่เกิน 45 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง..,

 

Scholarship Link

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เป้าหมายในชีวิตนักศึกษารางวัลเรียนดี มทร.ธัญบุรี "มีงานทำ-เลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุข สิ่งนี้คือความสำเร็จ"

Thu Feb 20 , 2020
ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93 “เบียร์” นายวิศวะ พันธ์สมุทร นักศึกษา เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2562 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ […]

Breaking News