รายชื่อผู้ได้รับทุนACYLS 2020

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) นั้น

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ACYLS แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ ดังแนบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะติดต่อกับผู้ได้รับทุนโดยตรง และจะแจ้งกำหนดการและการเตรียมการให้ผู้ได้รับทุนทราบในโอกาสต่อไป

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ป.เอก ศิลปากร ลงพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นต่อมคิด ติดอาวุธทางปัญญา

Mon Aug 10 , 2020
ป.เอก ศิลปากร ลงพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นต่อมคิด ติดอาวุธทางปัญญา ศ.ดร คณิต เขียววิชัย รองอธิการ […]

Breaking News