เชิญร่วมโครงการSpeaking Hub

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจัดทำโครงการ Speaking Hub เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับโลกรอบตัวภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมและวิธีการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยตนเอง

เป็นเวทีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า พัฒนาและฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 เพื่อให้เห็นว่าเป้าหมายในระดับสากลเป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนสามารถร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นลักษณะออนไลน์ บนแอปพลิเคชั่น Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/speakinghubofficial หรือ https://www.speakinghub.org และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.พริมา ภู่พรชัย หัวหน้าโครงการ โทร 083 039 3399 e-mail: speakinghubinfo@gmail.com

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

โอกาสดีเรียนราชภัฏอันดับ1 "สวนสุนันทา" ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ / ภาคพิเศษ

Wed Jun 17 , 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ / ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ www.ssru.ac.th คณะศิลปกรรมศาสตร์ […]

Breaking News