เชิญส่งผลงานโครงการยูเนสโก

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD)

องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล ESD Okayama Award ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานที่จัด

ทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากเมืองโอะกะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น

การมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความโดดเด่น หรือที่สามารถเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีให้ทั่วโลกได้รับรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน ESD ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.city.okayama.jp และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ http://www.city.okayama.jp/contents/00368995.cocx โดยขอให้จัดส่งใบสมัครไปที่อีเมล์ esdokayamaaward@city.okayama.lg.jp ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว จะได้รับเชิญไปเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของตนเอง ณ เมืองโอะกะยะมะ ประเทศญี่ปุ่นด้วย

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ผู้ปกครอง-น้องใหม่จูงมือรายงานตัว "สวนสุนันทา" คึกคักอบอุ่น เน้นปลอดภัยป้องกันCOVID-19เข้ม

Wed Jun 10 , 2020
10 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา […]

Breaking News