คิดค้นเครื่องเซ็นเซอร์แจ้งเตือนช่วงโคนมพร้อมผสมพันธุ์เทียม ฝีมือนักศึกษามจธ.

ทีมนักศึกษาของห้องปฏิบัติการวิจัย Tentrack ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และดร. ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตรวจจับอาการเป็นสัดของโค จึงได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะการติดสัดของโคนม โดยติดเซ็นเซอร์ตามตำแหน่งต่าง ๆ บนตัวโค เพื่อตรวจจับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงสภาวะการติดสัด และพร้อมสำหรับการผสมเทียม

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Capstone Project @ DPU X ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั้นอาจารย์ดรีมทีมเป็นเดอะเทรนเนอร์

Tue Aug 6 , 2019
  การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อการอยู่รอด และความสำเร็จ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้ Capstone Project for Entrepreneur Workshop กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง […]

Breaking News