ร.ร.กีฬากรุงเทพ เปิดรับ นักเรียนใหม่ ป.4-ม.5 ถึง 30 พ.ย.  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา […]

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ […]

นวัตกรรมอาจารย์ มทร.ธัญบุรี โด่งดังไกล เอกชนญี่ปุ่นขอซื้อลิขสิทธิ์ “เครื่องผลิตฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำ” ทำสเปรย์น้ำแร่ฮอกไกโด ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]