อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหมวกมัดย้อม ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเลิดสิน นายสุรจิตต์ […]

อาจารย์จิตรลดา ชูมี อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “COCONUT BIOWARE “เป็นบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่รักษ์โลกที่ทีมวิจัยโดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Yenching Academyเสนอให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติเพื่อมาเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา)ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในปีการศึกษา 2020 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างคอนเน็ตชั่นที่ดีระหว่างประเทศจีนและนานาชาติ เป็นทุนเต็มจำนวน จำนวน 125 ทุน เปิดรับใบสมัครออนไลน์ถึง […]

นักกีฬา ศิลปากร ชวนน้อง ยื่นพอร์ต ศึกษาศาสตร์รอบแรก            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เผยถึงการเปิดรับสมัครรอบแรก […]

Breaking News