อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหมวกมัดย้อม ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเลิดสิน นายสุรจิตต์ […]

อาจารย์จิตรลดา ชูมี อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “COCONUT BIOWARE “เป็นบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่รักษ์โลกที่ทีมวิจัยโดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Yenching Academyเสนอให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติเพื่อมาเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา)ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในปีการศึกษา 2020 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างคอนเน็ตชั่นที่ดีระหว่างประเทศจีนและนานาชาติ เป็นทุนเต็มจำนวน จำนวน 125 ทุน เปิดรับใบสมัครออนไลน์ถึง […]

“GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

“GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

นักกีฬา ศิลปากร ชวนน้อง ยื่นพอร์ต ศึกษาศาสตร์รอบแรก            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เผยถึงการเปิดรับสมัครรอบแรก […]