ชาวไทยร่วมแสดงความยินดีกับ เปาโค้ช-ศิวกร ภูอุดม รับรางวัลผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน AFF Awards 2019 เปาโค้ช ศิวกร ภูอุดม […]

  คณะทำงานภาครัฐจัดหนักให้เยาวชน นิสิตนักศึกษาหรือระดับชั้นมัธยมปลาย ออกมาเปลี่ยนตัวเองให้ไม่อยู่เฉย ปรับตัวเองให้กล้าที่จะลองเสนอไอเดีย ทั้งเวทีในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก โดยเชิญชวนมาร่วมเวิร์กชอปและออกไอเดียในหัวข้อ “อยากเปลี่ยนกรุงเทพฯ […]

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมด้วย 3 […]

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน […]

Victoria University of Wellington กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า $1,000 แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท ที่มหาวิทยาลัยในสาขาต่าง […]

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

“GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

“GEN0211 ภาษาจีน” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]