วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร […]

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ปักกิ่ง หัวเทค […]

คว้าโอกาสนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะกลายเป็นกลุ่มที่สองของ eMpowering Youths Across ASEAN (EYAA) Programme เพื่อสร้างผลกระทบในเชิงบวกและยั่งยืนในภูมิภาคโดยร่วมเรียนรู้กับโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมและการลงทุนในชุมชนในกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ […]

“GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562 🗓 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) […]

Breaking News