มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 12 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ส่วนราชการของจังหวัดระนอง จำนวน 9 หน่วยงาน วันนี้ (3 ธ.ค.62) […]

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ Logistics Learning and […]

สอศ. จัดบริการประชาชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5 -14 ธ.ค. 62  ณ สนามหลวง นายณรงค์  […]

ศิลปากร เสริมวิชาการ MOU ม.ราชภัฎ ตะวันตก 4 แห่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร […]

แห่วิ่ง”รัน วิธ ต๊อด”-รายได้ช่วยนักเรียน “บุญถึง” พกดีกรีทีมชาติร่วมสร้างสีสัน นักวิ่งแห่ร่วมสร้างสถิติในสังเวียนแข่งรถผ่านศึก “รัน วิธ ต๊อด” ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ […]

Breaking News