เปิดรับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​ สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2563 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ […]

  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท , ผลงานพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ และผลงาน “การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP” รับเหรียญทองและรางวัลพิเศษ อธิการบดีปลื้มพร้อมต่อยอดงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม […]

ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน […]

เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างจีนและต่างชาติ รัฐบาลจีนได้ช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อมาเรียนปริญญาโทและเอกที่ Northeast Agricultural University  โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมทุกด้านคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเรียน ที่พัก […]

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562             มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ […]

Breaking News