หนองสองห้อง โชว์ของ ที่วัดไร่ขิง อ.จิราภรณ์ ภูอุดม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสองห้อง จ.สมุทรสาคร ฝากถึงความภูมิใจของชาวหนองสองห้อง ที่นำผลิตภัณฑ์ […]

Breaking News