วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ ในกลุ่ม ปตท. PTT,GC,TOP,IRPC,GPS ได้จัดทำโครงการพิเศษ พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง โดยให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส. โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร […]

Linköping University หรือLIU ประเทศสวีเดนประกาศให้ทุนปริญญาโทไม่จำกัดสาขา แก่ผู้สมัครเรียนจากชาตินอกอียู/พื้นที่เศรษฐกิจสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพสูง เป็นทุนเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 มกราคม 2020 […]

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดงานกิจกรรม ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเวลา 13.00 […]

Breaking News