ม.ศิลปากร ตัดสินภาพถ่ายวันนริศ หัวข้อ “ฉลอง” อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการคัดเลือกและตัดสิน การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ […]

Breaking News