บริติชเคานซิลร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจำนวน 9 แห่งได้เปิดตัวโครงการ GREAT Scholarships 2020 – ประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมากขึ้น ด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท […]

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ […]

พก. จัดอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร ให้ หน่วยงานในสังกัด หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คนหูหนวก วันนี้ (17 ธ.ค. 62) […]

จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย […]

Breaking News