ช็อปเพลิน เดินฟรี เกษตรรักคุณ ม.ศิลปากร   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญเดินเที่ยวงานฟรี “เกษตรรักคุณ” วันที่ […]

จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562 #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562 #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562 #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

จีอีสวนสุนันทา จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2562 #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา #ทบทวนการดำเนินการและกำหนดทิศทางสู่ความเป็นมืออาชีพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกำหนดทิศทางสู่ความเป็นมืออาชีพและเป็นแม่แบบที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี […]

Breaking News