นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต […]

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในงานเผยแพร่ผลงานวิชาการสถาบันพระปกเกล้า “การบริหารงานภาครัฐ 4.0 & Beyond” โดยมี […]

Breaking News