นายศุภเศรษฐ จันทร์อ่อน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม และอาจารย์ภูเบต แสงมะฮะหมัด อาจารย์ผู้ควบคุม ภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) […]

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12 / 2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา […]

จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย -ขอให้คุณประสบแต่ความโชคลาภ โชคดี สุขภาพแข็งแรง ชีวิตเต็มไปด้วยความรื่นเริง สวัสดีปีใหม่ […]

Breaking News