University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดย Boustany Foundation  แก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จในอาชีพที่ผ่านมาในการมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าเรียน £23,000 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านการวิจัย […]

Breaking News