29 กุมภาพันธ์ 63 มีนัดที่เวียงปันดาว       เรียนเชิญเด็ก ๆ ยุวชนคนรุ่นใหม่ บุคคลทั่วไป ที่สนใจและฟ้อนเจิงดาบได้ […]

จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้กับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 วันที่ 4-5 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย […]

อาชีวะสรุปเทศกาลปีใหม่ 7 วัน “พักรถ-พักคน” ’39,619’ คัน เข้าใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา […]

Breaking News