ศรีปทุม ฉลองครบ 50 ปี จัดพิธีทิศาบูชาเทพเทวา ฉลองครบรอบ 50ปี “ม.ศรีปทุม” จัดพิธีทิศาบูชาเทพเทวา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรสืบไป […]

ศิลปากร อัดฉีด พร้อมลุยกีฬาปัญญาชน เดอะซันเกมส์            เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 ณ ห้องประชุม […]

Beihang University มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน เสนอให้ทุนเรียนปริญญาโทและเอก(ไม่จำกัดสาขา)แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020 มีทั้งโปรแกรมภาคภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้สมัครต้องมีความสามารถทางภาษาตามที่กำหนด เปิดรับใบสมัครถึง 29 […]

          ครูจิราภรณ์ ภูอุดม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ร.ร.วัดหนองสองห้อง ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 […]

Breaking News