สนผลิใบ ศิลปากร คัด TCAS นักกีฬา รอบแรก แม้ว่าเพิ่งจะเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยไปหมาด ๆ รุ่นพี่ศิลปากร ต่างช่วยสร้างผลงานในรอบมหกรรมกันอย่างเต็มที่ […]

คณะการศึกษาปฐมวัยเปิดรับสมัครทุนรัตนมงคล (รอบโควต้าคณบดี) ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 […]

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี นำกากสาโทเหลือทิ้งจากโรงงาน มาผลิตเป็นน้ำส้มสายชูหมักเพื่อเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้รักสุขภาพ ย้ำประโยชน์สำคัญ ‘ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่’ จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) […]

  ศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Security Management […]

“ดร.ช้าง” อภิชา ระยับศรี ผู้จัดการทีม นักเตะนักเรียนไทย ชุดแชมป์เอเชีย สองสมัยซ้อน ร่วมแสดงความยินดี กับ ดรวาลี […]

  วันที่ 18– 19 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

Breaking News