รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจาก […]

สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี’63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 […]

” 5 จุดเด่น โลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 Quota เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ […]

ศิลปากร ร่วมยินดี 7 เหรียญ กีฬามหาวิทยาลัย 47 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมยินดีกับทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่แสดงศักยภาพคว้ามาได้ […]

  วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง […]