โอกาสดีๆจากธนาคารกสิกรไทย สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้มาถึงแล้ว! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 16 […]

            ศูนย์ RSU Study Abroad วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรปริญญาโทต่างประเทศ (RSU Joint Master Programmes Open […]

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารสกัดชีวภาพร่วมกับกลไกการกระตุ้นชีวหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนผสมกับปุ๋ยชีวภาพนาโน (bio stimulation) ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ […]

มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในประเทศสวีเดน Jönköping University เชิญผู้สนใจจากนอกสหภาพยุโรปสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดหลักสูตรที่นี่ การพิจารณาดูที่ความเป็นเลิศของผู้สมัคร ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนส่วนลดค่าเรียน 30% […]

Breaking News