เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการ […]

อัสสัมชัญศรีราชา งดกิจกรรมฤดูร้อนทั้งหมด เปิดเทอม 18 พ.ค.63 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประกาศ ยกเลิกกิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 […]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะและออกแบบ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนำผลงานเซรามิคของนักศึกษา […]

Breaking News