วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี สั่งการให้เข้มงวดและดำเนินมาตรการป้องกันการเฝ้าระวัง […]

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  ดังนี้ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – […]

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศไทยมากกว่า       20 สาขาวิชา ตามการจัดของ QS World University Ranking […]

ทีมวิจัยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต พัฒนาระบบ AI เพื่อการคัดแยกโรค Pneumonia จากภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ได้สำเร็จ มีความถูกต้องในการทำนายรอยโรค Pneumonia 87.5 […]

9 มีนาคม  2563  บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณัฎฐพล         ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R […]

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล Silpakorn Freshy 2020 โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 […]

Breaking News