Holland Government Scholarship for International Students in the Netherlandsเป็นทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ให้ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่าง […]

ผู้ประกอบการธุรกิจ ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’ สสว – มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมฟรี กรุงเทพ และอีก 11 จังหวัดภาคกลาง ย้ำชัดเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจ […]

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา นายมิตรชาย ขาวนิ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส จำกัด ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริม […]

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น  ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางดนตรี  เพื่อเพิ่มผลิตผลเยาวชนดนตรีให้มีคุณภาพต่อยอดสู่การเรียนและการทำงานระดับมืออาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี […]

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัย วิชาการ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี […]

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา […]

ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ฉลอง 50 ปี สู่องค์กรสร้างมืออาชีพ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ […]

Breaking News